“Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει πρωτόγνωρες προκλήσεις που απορρέουν από την αυξημένη εξάρτηση από τις εισαγωγές ενέργειας και τους ανεπαρκείς ενεργειακούς πόρους. Η ενεργειακή απόδοση αποτελεί πολύτιμο μέσο για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Το Ενεργειακό Γραφείο, για την περίοδο 2020-2030, επικεντρώνεται στις ενεργειακές ανακαινίσεις κτιρίων, στην υιοθέτηση ενεργειακών προτύπων και αρχών ενεργειακής διαχείρισης, καθώς και στην εδραίωση των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων.”

Ενεργειακή Διαχείριση

Παρουσιάσεις

Εγχειρίδια & Τεχνικοί Οδηγοί

Αποτελέσματα Έρευνας

Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων

Παρουσιάσεις

Ενημερωτικά Έντυπα

Εγχειρίδια & Τεχνικοί Οδηγοί

Αποτελέσματα Έρευνας

Βίντεο

Ενεργειακή Σήμανση

Παρουσιάσεις

Ενημερωτικά Έντυπα

Εγχειρίδια & Τεχνικοί Οδηγοί

Ενεργειακές Υπηρεσίες

Κίνητρα για Ενεργειακές Ανακαινίσεις