“Η παγκόσμια κρίση που δημιουργείται, ως συνέπεια της κλιματικής αλλαγής, αποτελεί κάλεσμα για εξίσου ισχυρή και άμεση δράση. Εκμεταλλευόμενο την τεχνογνωσία και την εμπειρογνωμοσύνη του, το Ενεργειακό Γραφείο στοχεύει να δράσει σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, αντλώντας παραδείγματα από τη φύση και αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις, για τον περιορισμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και τη δημιουργία ανθεκτικών κοινοτήτων, μέσω μέτρων προσαρμογής.”

Παρουσιάσεις

Ενημερωτικά Έντυπα

Εγχειρίδια & Τεχνικοί Οδηγοί

Πολιτικές & Δράσεις

Αποτελέσματα Έρευνας

Βίντεο