Το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ), μέλος του Enterprise Europe Network (ΕΕΝ), παρέχει δωρεάν υπηρεσίες ως Σύμβουλος Αειφόρου Ανάπτυξης, προς όλες τις Κυπριακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ). Οι υπηρεσίες παρέχονται μέσω του EEN Κύπρου, ενός δικτύου που παρέχει χωρίς χρέωση, ολοκληρωμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τις Κυπριακές επιχειρήσεις.

Η Κυπριακή κοινοπραξία, μέλος του Ευρωπαϊκού προγράμματος Enterprise Europe Network (EEN), αποτελείται από το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (Συντονιστής), το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου και το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου.

Οι υπηρεσίες του EEN Κύπρου καλύπτουν θέματα σχετικά με Διεθνείς Συνεργασίες, Επιχειρηματική Ανάπτυξη και Διεθνοποίηση, Πρόσβαση σε Χρηματοδότηση, Μεταφορά Τεχνολογίας, Ανατροφοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Υποστήριξη της Καινοτομίας, και Πράσινη και Ψηφιακή Μετάβαση. Το ΕΓΚ, ως Σύμβουλος Αειφόρου Ανάπτυξης του δικτύου, καλύπτει μεταξύ άλλων, θέματα Ενεργειακής Απόδοσης, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Κυκλικής Οικονομίας, Ψηφιοποίησης, και Κλιματικής Αλλαγής. Οι Κυπριακές ΜμΕ μπορούν να αποταθούν στο ΕΓΚ για ενημέρωση και καθοδήγηση αναφορικά με:  

  • Εκπαιδευτικά σεμινάρια Πράσινης Μετάβασης 
  • Ευκαιρίες δικτύωσης / νέων συνεργασιών 
  • Αναζήτηση καλών πρακτικών
  • Σχέδια χορηγιών
  • Περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις 
  • Συμβουλές εναρμόνισης με την κλιματική και ενεργειακή πολιτική 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να αποταθείτε στο een@cea.org.cy ή να επικοινωνήσετε με ένα από τα ακόλουθα τηλέφωνα:  

  • +357 22667849 (Υπεύθυνη προγράμματος: Χριστίνα Ανδρέου) 
  • +357 22667850 (Στέφανη Δημητρίου)

Ακολουθήστε το EEN Κύπρου στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης:  

Νέα & Ενημερώσεις

#EENCanHelp