“Με την υιοθέτηση του πακέτου «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους», αναμένεται ότι οι πρώτες  Ενεργειακές Κοινότητες θα μπορούν να συσταθούν σύντομα στην Κύπρο. Αυτό αποτελεί σημαντικό βήμα προς την αειφορία, καθώς οι Ενεργειακές Κοινότητες αυξάνουν την προσβασιμότητα των πολιτών στο ενεργειακό σύστημα και διευκολύνουν τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το Ενεργειακό Γραφείο στοχεύει στην ανάδειξη των ευκαιριών για τις τοπικές κοινωνίες και την ανάληψη πρωτοβουλίας για το συντονισμό δράσεων.”

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ