“Η τουριστική βιομηχανία είναι η σημαντικότερη οικονομική δραστηριότητα στην Κύπρο. Ο αριθμός των τουριστών που επισκέπτονται την Κύπρο είναι τετραπλάσιος σε σχέση με τον μόνιμο πληθυσμό. Η ολοένα αυξανόμενη τουριστική δραστηριότητα, ασκεί σημαντικές πιέσεις στο περιβάλλον και στις υποδομές του νησιού. Το Ενεργειακό Γραφείο θα εργαστεί για την προώθηση και την υιοθέτηση των αρχών του «αειφόρου και οικολογικού τουρισμού» και της «γαλάζιας ανάπτυξης» στο προσφερόμενο τουριστικό προϊόν, αρχές που μπορούν να επιφέρουν πολλαπλά οφέλη τόσο στην οικονομία όσο και στο περιβάλλον.”