“Η κλιματική αλλαγή δεν έχει τον ίδιο αντίκτυπο σε όλους. Για το λόγο αυτό, υιοθετείται ως βασική αρχή για την επίτευξη του οράματος του Ενεργειακού Γραφείου, η φράση «κανείς δε μένει πίσω». Δίκαια μετάβαση, μεταξύ άλλων, συνεπάγεται μετάβαση στα πράσινα επαγγέλματα, κοινωνική ένταξη και συμμετοχική διαδικασία για μια πιο δημοκρατική λήψη αποφάσεων.”

Ενημερωτικά Έντυπα