“Μια Κύπρος δίκαιη, χωρίς αποκλεισμούς και ανθεκτική στην Κλιματική Αλλαγή, η οποία θα διέπεται από τις αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης.”

ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Το Ενεργειακό Γραφείο είναι ανεξάρτητος, μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 2009. Η σύσταση και η λειτουργία του Ενεργειακού Γραφείου συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» και από την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, για τρία χρόνια.

Το Ενεργειακό Γραφείο έχει καταστεί σημείο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας, παρέχοντας ταυτόχρονα εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση. Συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με τοπικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, συμβάλλοντας στην καινοτομία, την έρευνα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ενισχύει το ρόλο των τοπικών αρχών σε θέματα ενεργειακού σχεδιασμού, παρέχοντας τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων για την αντιμετώπιση και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Είναι ενεργό μέλος του Κυπριακού κόμβου που υποστηρίζει το Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT Climate-KIC RIS), με στόχο την εκπαίδευση, τη δικτύωση, καθώς και την ανάπτυξη και προώθηση καινοτόμων λύσεων για τη διαμόρφωση μιας οικονομίας χαμηλού άνθρακα.

Όραμα του Ενεργειακού Γραφείου για την περίοδο 2020-2030 είναι “μια Κύπρος δίκαιη, χωρίς αποκλεισμούς και ανθεκτική στην Κλιματική Αλλαγή, η οποία θα διέπεται από τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης” και αποστολή του “να συμβάλει ενεργά στην εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων, στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.” Για να το πετύχει, το Ενεργειακό Γραφείο έχει καθορίσει ένα Χάρτη Πορείας (δείτε πιο κάτω) επικεντρωμένο σε 10 θεματικές στοχεύσεις.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Ενεργειακό Γραφείο διοικείται από ενδεκαμελές Διαχειριστικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από:

 • Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου (2 μέλη),
 • Επίτροπο Περιβάλλοντος,
 • Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,
 • Πανεπιστήμιο Κύπρου,
 • Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών,
 • Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου,
 • Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου,
 • Σύνδεσμο Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου (2 μέλη),
 • Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών συμβουλεύει η ” Συμβουλευτική Επιτροπή”, που προσφέρει τη βοήθεια και την εμπειρία της στις συσκέψεις του Διαχειριστικού Συμβουλίου και την τεχνική υποστήριξή της στις δραστηριότητες του Γραφείου. Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι τα παρακάτω:

 • Περιφέρεια Κρήτης – Ενεργειακό Κέντρο
 • Πολυτεχνείο Κρήτης – Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
 • Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ)
 • Ένωση Δήμων Κύπρου
 • European Photovoltaic Industry Association (EPIA)
 • Agência Regional da Energia e Ambiente da Região Autónoma da Madeira (AREAM)
 • Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS)
 • Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ)
 • Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Κύπρου (ΔΣΜ)
 • Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ)