“Μια Κύπρος δίκαιη, χωρίς αποκλεισμούς και ανθεκτική στην Κλιματική Αλλαγή, η οποία θα διέπεται από τις αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης.”

ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου είναι ανεξάρτητος, μη-κυβερνητικός, μη-κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 2009. Η σύσταση και τα πρώτα τρία χρόνια λειτουργείας του Γραφείου συγχρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος “Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη”, και την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου.

Όραμα του Ενεργειακού Γραφείου Κύπρου είναι μια Κύπρος δίκαιη, χωρίς αποκλεισμούς και ανθεκτική στην Κλιματική Αλλαγή, η οποία θα διέπεται από τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, το Γραφείο στηρίζει την πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων για την Ενέργεια & και το Κλίμα, ενισχύοντας τον ρόλο των τοπικών αρχών στον αειφόρο ενεργειακό σχεδιασμό. Παρέχει τεχνική υποστήριξη στις τοπικές αρχές για την ανάπτυξη και εφαρμογή δράσεων προς αντιμετώπιση και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, υποστηρίζοντάς τις στην επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και ανθεκτικότητας.

Από την ίδρυσή του, το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου έχει επίσης καταστεί σημείο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας, παρέχοντας ταυτόχρονα εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση. Συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με τοπικούς, Ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, συμβάλλοντας στην καινοτομία, την έρευνα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Μέχρι σήμερα, το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 70 Ευρωπαϊκά/Εθνικά έργα που καλύπτουν μία ευρεία θεματολογία όπως:

 • Αντιμετώπιση και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
 • Ενεργειακή απόδοση
 • Δίκαια μετάβαση
 • Αειφόρος κινητικότητα
 • Ενεργειακές κοινότητες
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 • Κυκλική οικονομία
 • Αειφόρος τουρισμός
 • Εκπαίδευση και ενημέρωση
 • Χρηματοδότηση και υποστήριξη έργων

Το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου είναι ενεργό μέλος των:

 • Enterprise Europe Network [EEN], που βοηθά τις εταιρείες να καινοτομήσουν και να αναπτυχθούν βιώσιμα
 • FEDARENE, την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φορέων και Περιφερειών για την Ενέργεια και το Περιβάλλον
 • Energy Cities, την Ευρωπαϊκή Ένωση Τοπικών Αρχών για την Ενεργειακή Μετάβαση
 • EIT CLIMATE-KIC, την ευρωπαϊκή κοινότητα γνώσης και καινοτομίας, που εργάζεται για να επιταχύνει τη μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών άνθρακα
 • EREK, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Γνώσης για την Απόδοση των Πόρων που αποσκοπεί να υποστηρίξει τις εταιρείες στην προσπάθειά τους να καταστούν πιο ενεργειακά αποδοτικές

Επί του παρόντος, το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου συντονίζει ένα έργο με χρηματοδότηση 3,4 εκατ. € (χορηγίες ΕΟΧ και Νορβηγίας) για την απασχόληση των νέων και τις πράσινες δεξιότητες με 10 διεθνείς εταίρους. Το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου ηγείται επίσης μίας σύμβασης Αναπτυξιακής Υποστήριξης Έργου (χρηματοδοτούμενης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) που ανατέθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου, με στόχο την ενεργοποίηση επενδύσεων 7,5 εκατ. € για την αναβάθμιση 25 σχολικών κτιρίων σε κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας.

Από το 2022, το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου συντονίζει και υποστηρίζει τέσσερις επενδύσεις που έχουν εγκριθεί για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου, οι οποίες: προωθούν την ενεργειακή μετάβαση και την κλιματική προσαρμογή των τοπικών αρχών, αντιμετωπίζουν την ενεργειακή φτώχεια στα νοικοκυριά με αναπηρία, και υποστηρίζουν την εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων προσβάσιμων από το κοινό.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Ενεργειακό Γραφείο διοικείται από δωδεκαμελές Διαχειριστικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από:

 • Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου (2 μέλη),
 • Σύνδεσμο Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου (ΣΕΑΠΕΚ),
 • Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ),
 • Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ),
 • Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών,
 • Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου,
 • Πανεπιστήμιο Κύπρου,
 • Επίτροπο Περιβάλλοντος,
 • Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,
 • Παγκύπριο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΠΑΣΕΕΞΕ),
 • Ένωση Δήμων Κύπρου.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών συμβουλεύει η ” Συμβουλευτική Επιτροπή”, που προσφέρει τη βοήθεια και την εμπειρία της στις συσκέψεις του Διαχειριστικού Συμβουλίου και την τεχνική υποστήριξή της στις δραστηριότητες του Γραφείου. Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι τα παρακάτω:

 • Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ),
 • Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ),
 • Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS),
 • Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ),
 • Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Κύπρου (ΔΣΜ),
 • Περιφέρεια Κρήτης,
 • Πολυτεχνείο Κρήτης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ