Εάν σας ενδιαφέρει μία θέση σε ένα σύγχρονο οργανισμό και μοιράζεστε το ίδιο όραμα με εμάς -να συμβάλετε ενεργά στην εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων, στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής-, τότε ίσως σας ανήκει μία θέση στο Ενεργειακό Γραφείο.

Ανοικτές Θέσεις:

Υποψήφιοι/ες για τις θέσεις καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα και επιστολή ενδιαφέροντος σε μορφή pdf στο email: recruitment@cea.org.cy

Όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται σε εμάς, χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές και αξιοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς προσλήψεων.