Site Loader
Λεύκωνος 2-12, 1011 Λευκωσία
Λεύκωνος 2-12, 1011 Λευκωσία

Δεσμευόμαστε να έχουμε ουδέτερο ανθρακικό αποτύπωμα μέχρι το τέλος του 2023

Το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου [ΕΓΚ] είναι ένας μικρός, μη-κερδοσκοπικός οργανισμός, με έδρα τη Λευκωσία (Κύπρος). Το 2012, το ΕΓΚ μεταφέρθηκε σε ένα παλιό κτίριο στο ιστορικό κέντρο της πόλης, το οποίο ανακαίνισε και αναβάθμισε σημαντικά την ενεργειακή του κλάση, εγκαθιστώντας διπλά τζάμια σε όλα τα παράθυρα, ενεργειακά αποδοτικά συστήματα θέρμανσης και ψύξης, και αναβαθμίζοντας όλο τον εξοπλισμό του με Energy Star. Ψηφιοποιήσαμε, επίσης, την δουλειά μας, απαλλάσσοντάς μας από το χαρτί, και αντικαταστήσαμε τον φυσικό μας διακομιστή με ένα διαδικτυακό cloud.

Το 2021, το ΕΓΚ, σε μία προσπάθεια να ενθαρρύνει την εναλλακτική κινητικότητα από και προς το γραφείο, ξεκίνησε να δίνει κίνητρα στο προσωπικό του. Σαν αποτέλεσμα, σήμερα, 2 στα 10 μέλη της ομάδας (ομάδα 16 ατόμων), διακινούνται από και προς την εργασία τους με το λεωφορείο, το ποδήλατο, ή και τα πόδια.

Επιπρόσθετα, το ΕΓΚ ανακυκλώνει τις πλαστικές και χάρτινες συσκευασίες, και ενθαρρύνει το προσωπικό να αποφεύγει τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης. Ακόμη, κομποστοποιεί τα οργανικά του απόβλητα και φροντίζει όπως όλες οι προμήθειες (γραφικός εξοπλισμός, προωθητικά υλικά και αναλώσιμα) να είναι πιστοποιημένες με την ένδειξη EcoLabel ή/και να ανακυκλώνονται.

Στο ίδιο πλαίσιο, το ΕΓΚ σχεδιάζει την εγκατάσταση μίας πράσινης οροφής με φωτοβολταϊκά πάνελ. Με την ολοκλήρωση του έργου, αναμένεται πως τα ηλιακά πάνελ θα παράγουν τόση ενέργεια, όση για να καλύπτονται οι ανάγκες του γραφείου, ενώ οι επιλογές που θα κάνει το ΕΓΚ για την πράσινη οροφή του, θα ωφελήσουν σημαντικά τη βιοποικιλότητα στην περιοχή. Σημειώνεται, επίσης, πως η πράσινη οροφή θα λειτουργεί σαν δεξαμενή άνθρακα, αλλά και σαν ένα πιλοτικό παράδειγμα προς μίμηση για άλλες οροφές στην Κύπρο.

Στα μελλοντικά μας πλάνα, σκοπεύουμε να αντικαταστήσουμε το όχημα του γραφείου με ένα ηλεκτρικό και να εγκαταστήσουμε έναν σταθμό φόρτισης στον χώρο στάθμευσης του γραφείου. Τέλος, σκοπεύουμε να αντισταθμίσουμε τις εκπομπές από όλα τα επαγγελματικά μας ταξίδια και διαμονές μέχρι το τέλος του έτους.

Σε γενικές γραμμές, η δράση του ΕΓΚ αποσκοπεί στην ανάπτυξη και διασφάλιση ενός περισσότερο περιβαλλοντικού και αειφόρου μέλλοντος για του πολίτες και τις Τοπικές Αρχές της Κύπρου. Μεταξύ άλλων, η δράση μας περιλαμβάνει την υποστήριξη των Δήμων στη μείωση των εκπομπών τους διαμέσου της ανάπτυξης Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα, εξασφάλιση πόρων για την υλοποίηση ενεργειακών αναβαθμίσεων και πιλοτικών λύσεων αειφορίας στις Κοινότητες, τα σχολεία και σε νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος. Ακόμη, συμμετέχουμε, συντονίζουμε, ή/και δρούμε σαν εθνικός φορέας σε διεθνή προγράμματα που χρηματοδοτούν, καθοδηγούν ή/και υλοποιούν πρωτοβουλίες αειφορίας στην Κύπρο.

Για να τα πετύχει όλα αυτά, το ΕΓΚ ετοιμάζει ένα Σχέδιο Δράσης για την παρακολούθηση της προόδου προς μηδενικές εκπομπές, καθώς και την επιλογή ενός υπεύθυνου παρακολούθησης υλοποίησης του έργου. Τέλος, σκοπεύουμε να παρέχουμε ενημέρωση για την απόδοση του έργου μας, στην ιστοσελίδα μας, ανά τακτά διαστήματα, και ετήσια έκθεση που να συνοψίζει τις τάσεις και προκλήσεις που παρατηρούνται.

– Επιτυγχάνοντας ουδέτερο ανθρακικό αποτύπωμα μέχρι το τέλος του 2023, ελπίζουμε όχι μόνο να εμπνεύσουμε και άλλους να ακολουθήσουν το παράδειγμά μας, αλλά και να προσαρμόσουμε τον τρόπο που δρούμε εμείς, ώστε να ανταποκρίνεται στον ευρύτερο στόχο της μείωσης των εκπομπών άνθρακα σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο –

🌳 WE MADE A PLEDGE FOR OUR PLANET 🌍 We are proud to announce we have joined the #EUClimatePact​! ​We are taking concrete action for​ the climate and the environment. We encourage you to do the same – join the movement and help build a greener Europe! Find out more at europa.eu/climate-pact​. #MyWorldOurPlanet

Τι είναι το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα; –

Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα είναι μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία που καλεί άτομα, κοινότητες και οργανισμούς να συμμετάσχουν στη δράση για το κλίμα και να οικοδομήσουν μια πιο πράσινη Ευρώπη. Το Σύμφωνο, ως μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, παρέχει σε όλους ένα μέρος για να ανταλλάσσουν πληροφορίες, να συζητούν και να αναλαμβάνουν δράση για την κλιματική κρίση και να συμμετέχουν στο διαρκώς διευρυνόμενο Ευρωπαϊκό κίνημα για το κλίμα.

Το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου είναι περήφανος πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα στην Κύπρο, και στο πλαίσιο αυτό, στοχεύει στη διάδοση επιστημονικά έγκυρων πληροφοριών για την κλιματική δράση και στην παροχή πρακτικών συμβουλών. Στοχεύει, επίσης, να υποστηρίξει τοπικές πρωτοβουλίες και να ενθαρρύνει δεσμεύσεις για ανάληψη κλιματικής δράσης, συμβάλλοντας στην κινητοποίηση υποστήριξης και συμμετοχικότητας.

Για να μάθετε περισσότερα για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα, πατήστε εδώ και ακολουθήστε το στα κοινωνικά δίκτυα:

Ενημερωτικά Δελτία:

Νέα & Ενημερώσεις