“Η επίτευξη των επιμέρους ενεργειακών και περιβαλλοντικών στοχεύσεων για την Κύπρο του 2030, απαιτεί την κινητοποίηση και τη διαθεσιμότητα λύσεων χρηματοδότησης. Τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά εργαλεία αδυνατούν να υποστηρίξουν έργα και επενδύσεις για την έγκαιρη ενεργειακή μετάβαση. Το Ενεργειακό Γραφείο, σε συνεργασία με χρηματοδοτικούς οργανισμούς και τοπικούς φορείς, θα αναζητήσει εναλλακτικούς μηχανισμούς χρηματοδότησης για την υποστήριξη περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμων έργων.”

ΝΕΟ! Σχέδιο Χορηγιών για την Εγκατάσταση/Επέκταση ΦΒ Συστημάτων ή και Σημείων Φόρτισης και Έξυπνων Μετρητών σε Οικίες, για τη Φόρτιση Ηλεκτρικού ή Υβριδικού Οχήματος τύπου Plug-in (2020)

Σχέδιο Χορηγιών για Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στις Κατοικίες (2020)

Σχέδιο Επιχορήγησης Τεχνικής Βοήθειας για τις Τοπικές Αρχές

Σχέδιο Χορηγιών για Ενεργειακούς Ελέγχους σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)(2019)(GR)

Εγκατάσταση Συστημάτων με τη Μέδοδο Συμψηφισμού Λογαριασμών (Net-Billing)(2019)(GR)

Σχέδιο για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης για Ιδια Κατανάλωση Μέγιστης Ισχύος 5MW (2018)(GR)

Χρηματοδοτικά Εργαλεία ΕΕ για την Ενέργεια