“Η προμήθεια και η παραγωγή ενέργειας αποτελεί πρόκληση για απομονωμένα ενεργειακά συστήματα όπως είναι η Κύπρος. Ταυτόχρονα, οι διαθέσιμες τεχνολογικές λύσεις και οι πετυχημένες εφαρμογές σε άλλα νησιά, έχουν αποδείξει ότι η μετάβαση σε 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) είναι δυνατή. Ο συνδυασμός ΑΠΕ, με τις ραγδαία εξελισσόμενες τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας, κάνουν το στόχο αυτό εφικτό, ακόμη και για την Κύπρο. Στόχευση του Ενεργειακού Γραφείου για την περίοδο 2020-2030, είναι η μελέτη λύσεων αποθήκευσης ενέργειας και η προώθηση πολιτικών που θα υποστηρίζουν την Ενεργειακή Μετάβαση της Κύπρου με περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο.”

ΓΕΝΙΚΑ

Παρουσιάσεις

Ενημερωτικά Έντυπα

Αποτελέσματα Έρευνας

Νομοθετικό Πλαίσιο

ΕΙΔΙΚΑ

Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα

Ανεμογεννήτριες

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας

Βιομάζα

Βιοαέριο

Κυματική Ενέργεια

Υγρά Βιοκαύσιμα