Αποστολή του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών είναι να καταστεί σημείο πληροφόρησης της τοπικής κοινωνίας, παρέχοντας εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, καθώς επίσης σημείο προώθησης τοπικών & ευρωπαϊκών συνεργασιών και της έρευνας και ανάπτυξης, αναβαθμίζοντας το ρόλο των τοπικών αρχών σε θέματα βιώσιμου ενεργειακού σχεδιασμού, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της εξοικονόμησης ενέργειας και των αειφόρων μεταφορών.


Όραμα του Ενεργειακού Γραφείου είναι... να συνεισφέρει ενεργά στην εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ποιότητα ζωής.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ...

Κατεβάστε το ενημερωτικό τρίπτυχο του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών

Τελευταία Νέα

ΕΡΓΑ

PRISMI

ENERJ

VIOLET

ENERFUND

Energy Water

GreenS

BEAST

Ν0Ε SPORT

MER

BUILD UP Skills We-Qualify

EXEM

EUREMplus