Γ’ Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού στο πλαίσιο του έργου PEDIA

Το έργο PEDIA (Promoting Energy efficiency & Developing Innovative Approaches in schools – Προώθηση της Ενεργειακής Απόδοσης…