Εξετάσεις Ενεργειακών Ελεγκτών κατηγορίας Α

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, εγκεκριμένος εξεταστικός οργανισμός, ανακοινώνει την διεξαγωγή εξετάσεων Ενεργειακών Ελεγκτών Κατηγορίας Α. Οι…