Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, εγκεκριμένος εξεταστικός οργανισμός, ανακοινώνει την διεξαγωγή εξετάσεων Ενεργειακών Ελεγκτών Κατηγορίας Α. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο, 18 ΜαΪου 2024 στις εγκαταστάσεις του Ενεργειακού Γραφείου Κύπρου.

Σύμφωνα με τους περί ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση νόμους και κανονισμούς (ΚΔΠ 184/2012), η επιτυχία στην εξέταση είναι ένα από τα απαραίτητα προσόντα για να εγγραφεί ένα πρόσωπο ως Ενεργειακός Ελεγκτής κατηγορίας Α στο σχετικό μητρώο, το οποίο διατηρείται από την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Το τέλος της εξέτασης, σύμφωνα με την ΚΔΠ 184/2012, ανέρχεται στα 80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και πρέπει να εξοφληθεί πριν τη διεξαγωγή της εξέτασης.

Η τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι στις 14 Μαϊου 2024.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και το έντυπο συμμετοχής στους πιο κάτω συνδέσμους:

Ανακοίνωση

Έντυπο συμμετοχής