Ενημέρωση Οδηγού Σχεδίου Χορηγιών για την Ενίσχυση της Ανθεκτικότητας και την Προσαρμογή των Κοινοτήτων στην Κλιματική Αλλαγή

Το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου ενημερώνει πως ο Οδηγός του Σχεδίου Χορηγιών για την Ενίσχυση της Ανθεκτικότητας και την Προσαρμογή των Κοινοτήτων στην Κλιματική Αλλαγή έχει ξανατροποποιηθεί.