Οι εξετάσεις Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων διοργανώνονται από το Ενεργειακό Γραφείο τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο.

Το κόστος συμμετοχής στις εξετάσεις, βάσει της ΚΔΠ 419/2015, ανέρχεται στα 68 ευρώ συν Φ.Π.Α.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ – ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο των Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων που θα εκδίδουν Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για κατοικίες έχουν όσοι:

  • Είναι εγγεγραμμένοι στον κλάδο της Αρχιτεκτονικής, ή Πολιτικής Μηχανικής, ή Ηλεκτρολογικής Μηχανικής, ή Μηχανολογικής Μηχανικής, ή Χημικής Μηχανικής, ή Μηχανικής Περιβάλλοντος, του Μητρώου Μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Ε.Τ.Ε.Κ.) και
  • Έχουν τουλάχιστον ένα (1) χρόνο αποδεδειγμένη πείρα στον τομέα των κτιρίων, ή σε θέματα ενέργειας, ή σε τεχνικά συστήματα κτιρίου και
  • Έχουν επιτύχει στις εξετάσεις για Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες που εκδίδουν Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης για κατοικίες

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ – ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο των Ειδικευμένων Εμπειρογνωμονών που θα εκδίδουν Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης για ΜΗ κατοικίες έχουν όσοι:

  • Είναι εγγεγραμμένοι στον κλάδο της Αρχιτεκτονικής, Πολιτικής Μηχανικής, Μηχανολογικής Μηχανικής και Ηλεκτρολογικής Μηχανικής, του Μητρώου Μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Ε.Τ.Ε.Κ.) και
  • Έχουν τουλάχιστον τρία (3) χρόνια αποδεδειγμένη πείρα στον τομέα των κτιρίων, ή σε θέματα ενέργειας, ή σε τεχνικά συστήματα κτιρίου, ή έχουν εκδώσει τουλάχιστον ενενήντα (90) πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης για κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες και
  • Έχουν επιτύχει στις εξετάσεις για Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες που εκδίδουν Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης για κατοικίες και
  • Έχουν επιτύχει στις εξετάσεις για Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες που εκδίδουν Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης για ΜΗ κατοικίες

ΧΡΗΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

Λογισμικό και Μεθοδολογία:

Οδηγοί:

Νομοθεσία:

Προετοιμασία για εξετάσεις:

Μάθετε Πρώτοι! Αν επιθυμείτε να λαμβάνετε έγκαιρη ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικών ενημερωτικών μηνυμάτων για τα σεμινάρια, εξετάσεις και άλλες δράσεις του Ενεργειακού Γραφείου, παρακαλούμε όπως εγγραφείτε στο μηνιαίο Ενημερωτικό μας Δελτίο, στο τέλος αυτής της σελίδας.