DesirMED

Το χρηματοδοτούμενο από τον Ορίζοντα Ευρώπη έργο Έρευνας και Καινοτομίας, DesirMED [Demonstration & mainstreaming of nature-based…