Σηματοδοτώντας δράσεις για την αξιοποίηση της Γαλάζιας Ενέργειας στην Κύπρο

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 3ο Εργαστήρι Μεταφοράς Τεχνογνωσίας που διοργάνωσε το Γραφείο μας σε συνεργασία με το Maritime Institute of Eastern Mediterranean στο πλαίσιο υλοποίησης του Interreg Med έργου Blue Deal.