Σχέδιο Χορηγιών για την Ενίσχυση της Ανθεκτικότητας και την Προσαρμογή των Κοινοτήτων στην Κλιματική Αλλαγή

Το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου ανακοινώνει μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 27/7/2023, το «Σχέδιο…