Το σεμινάριο Πιστοποίησης Θερμογράφου Επιπέδου Ι (Level I Certified Infrared Thermographer) είναι κατάλληλο για υποψήφιους που επιθυμούν να γνωρίζουν πώς να χειρίζονται τη θερμοκάμερα, καθώς και να προβαίνουν σε ποιοτικές εφαρμογές της Υπέρυθρης Θερμογραφίας / Θερμικής απεικόνισης.

Το πρόγραμμα είναι επιχορηγούμενο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού και εγκεκριμένο από τον Διεθνή Οργανισμό Επιθεωρητών Κτιρίων NACHI όπου, καλύπτει τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις των επαγγελματικών προδιαγραφών και λογοτύπου του.

Διάρκεια του σεμιναρίου:

Το σεμινάριο έχει διάρκεια 6 ημέρες και διοργανώνεται από το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου

Στόχοι του σεμιναρίου:

 • Να γνωρίζουν και να προβαίνουν σε προγνωστική συντήρηση (Ρ/ΡΜ)
 • Να μπορούν να προβαίνουν σε επιτήρηση και αξιολόγηση της λειτουργίας συστημάτων
 • Να εφαρμόζουν διαδικασίες που θα διασφαλίζουν ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες
 • Να γνωρίζουν την επιστήμη κτιρίων
 • Να γνωρίζουν και να κατανοούν την υπέρυθρη θεωρία
 • Να γνωρίζουν τις έννοιες μεταφοράς θερμότητας
 • Να μπορούν να προβαίνουν στην επιλογή και να γνωρίζουν πως να λειτουργούν τον υπέρυθρο εξοπλισμό
 • Να κατανοούν και να συμμορφώνονται με τα πρότυπα
 • Να γνωρίζουν και να αναλύουν εικόνες και να μπορούν να δημιουργούν επαγγελματικές αναφορές
 • Να μαθαίνουν να αναγνωρίζουν και να τεκμηριώνουν θερμικά πρότυπα που δημιουργούνται από μη κατάλληλη σχεδίαση ή εργασία καθώς και αστοχίες υλικού
 • Να γνωρίζουν και να κατανοούν τα ηλεκτρικά συστήματα διανομής
 • Να γνωρίζουν και να κατανοούν τα μηχανολογικά συστήματα
 • Να γνωρίζουν τα δίκτυα ατμού
 • Να γνωρίζουν και να μπορούν να μελετούν τις πυρίμαχες επενδύσεις
 • Να μπορούν να προβαίνουν σε ενεργή θερμογραφία
 • Να γνωρίζουν και να μπορούν να μελετούν τα κτιριακά κελύφη
 • Να μπορούν να προβαίνουν σε κτιριακή θερμογραφία

Το σεμινάριο απευθύνεται:

 • Σε όλους τους κλάδους μηχανικής επιστήμης, τεχνικούς βιομηχανίας, κατασκευαστικών έργων και συντήρησης/αναβάθμισης εγκαταστάσεων.
 • Σε όσους χρησιμοποιούν την υπέρυθρη θερμογραφία, ως εργαλείο ΜΚΕ (Μη Καταστροφικού Ελέγχου), επιτήρησης διεργασιών και ενεργειακής επιθεώρησης κτιριακών εγκαταστάσεων.

Σημαντικές διευκρινίσεις:

 • Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι περνούν από εξετάσεις και με βαθμό >= 80% λαμβάνουν την πιστοποίηση Level I Certified Infrared Thermographer®, πιστοποιημένο από τον φορέα INFRASPECTION INSTITUTE.
 • Το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου απονέμει Πιστοποιητικό Κατάρτισης σε όσους συμμετέχοντες θα ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα.

Μάθετε Πρώτοι! Αν επιθυμείτε να λαμβάνετε έγκαιρη ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικών ενημερωτικών μηνυμάτων για τα σεμινάρια και τις άλλες δράσεις του Ενεργειακού Γραφείου, παρακαλούμε όπως εγγραφείτε στο μηνιαίο Ενημερωτικό μας Δελτίο, στο τέλος αυτής της σελίδας.