Το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου διενεργεί το σεμινάριο θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής εξάσκησης, «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Μεθ οδολογία και Εκμάθηση του Λογισμικού iSBEMcy». Το τετραήμερο σεμινάριο έχει διάρκεια 24 ώρες και είναι κατάλληλο για προετοιμασία υποψηφίων που επιθυμούν να καταστούν Ειδικευμένοι Εμπειρογνώμονες που θα εκδίδουν Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης για κτίρια που χρησιμοποιούνται ως Κατοικίες και Μη Κατοικίες.

Στόχοι του σεμιναρίου:

  • Στόχος του θεωρητικού μέρους του σεμιναρίου είναι η κατάρτιση των συμμετεχόντων στην ισχύουσα νομοθεσία και στη μεθοδολογία για την ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων
  • Στόχος του εργαστηρίου πρακτικής εξάσκησης είναι η βήμα-προς-βήμα εκμάθηση του λογισμικού iSBEMcy, μέσα από μελέτη περίπτωσης και εξάσκηση

Το σεμινάριο απευθύνεται:

  • Σε όλους τους διπλωματούχους μηχανικούς ΕΤΕΚ: Αρχιτεκτονικής, Πολιτικής Μηχανικής, Μηχανολογικής Μηχανικής, Ηλεκτρολογικής Μηχανικής, Ηλεκτρονικής Μηχανικής, Χημικής Μηχανικής, Μηχανικής Περιβάλλοντος
  • Σε όσους επιθυμούν να προετοιμαστούν κατάλληλα για τις εξετάσεις για υποψήφιους Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες, που θα εκδίδουν Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης για Κατοικίες. Σημειώνεται, βέβαια, ότι η παρακολούθηση τέτοιου εκπαιδευτικού προγράμματος δεν καθορίζεται από τη νομοθεσία ως απαραίτητο προσόν για υποψήφιους Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες.

Σημαντικές διευκρινίσεις:

  1. Η παρακολούθηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου για υποψήφιους Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες δεν περιλαμβάνεται στα απαιτούμενα προσόντα που πρέπει να κατέχει ένα πρόσωπο για να εγγραφεί στο Μητρώο Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων της Υπηρεσίας Ενέργειας. (ΚΔΠ 164/2009)
  2. Το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία Ενέργειας ως οργανισμός αξιολόγησης, ικανός να διοργανώνει εξετάσεις (Κ.Δ.Π. 166/2016), η επιτυχία στις οποίες αποτελεί τεκμήριο ότι το επιτυχόν πρόσωπο κατέχει ένα από τα προσόντα που απαιτούνται για να εγγραφεί στο μητρώο Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων (Κ.Δ.Π. 164/2009, Κ.Δ.Π. 39/2014). Σύμφωνα με τις πρόνοιες της Κ.Δ.Π. 166/2016, σε περίπτωση που ένας οργανισμός αξιολόγησης ενδιαφέρεται να διενεργήσει εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους υποψήφιους Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες, θα πρέπει οι εκπαιδευτές να είναι διαφορετικά άτομα από τους θεματοθέτες.
  3. Ως εκ τούτου, και βάσει της Κ.Δ.Π. 166/2016, ο εκπαιδευτής του σεμιναρίου είναι διαφορετικός από τον θεματοθέτη που έχει οριστεί για τις εξετάσεις για Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες.

Μάθετε Πρώτοι! Αν επιθυμείτε να λαμβάνετε έγκαιρη ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικών ενημερωτικών μηνυμάτων για τα σεμινάρια και τις άλλες δράσεις του Ενεργειακού Γραφείου, παρακαλούμε όπως εγγραφείτε στο μηνιαίο Ενημερωτικό μας Δελτίο, στο τέλος αυτής της σελίδας.