Site Loader
Λεύκωνος 2-12, 1011 Λευκωσία
Λεύκωνος 2-12, 1011 Λευκωσία

Μάθετε για τη δωρεάν σειρά σεμιναρίων για εργαζόμενους και σπουδαστές στον τομέα των κατασκευών

Με το κτιριακό απόθεμα στην Ευρώπη να ευθύνεται για το 40% της ενέργειας που καταναλώνεται κι ως εκ τούτου, για το 36% των αερίων του θερμοκηπίου που εκπέμπονται, η ανάληψη δράσης από τα κράτη-μέλη είναι επιτακτική ανάγκη, αν η Ευρώπη επιθυμεί να καταστεί η πρώτη ήπειρος με μηδενικές εκπομπές ως το 2050. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (European Green Deal), και μέσω αυτής, η Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Ενέργεια (European Energy Directive) και το Ευρωπαϊκό Κύμα Ανακαινίσεων (European Renovation Wave), συνιστούν ως πρωταρχικές λύσεις την ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων κτιρίων, αλλά και την ανέγερση νέων σύμφωνα με ενεργειακά πρότυπα.

Για να επιτευχθεί, ωστόσο, ένα κτιριακό δυναμικό με υψηλή ενεργειακή απόδοση και να εξασφαλιστεί πως οι μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανακαινίσεων θα επιφέρουν τον επιθυμητό Ευρωπαϊκό στόχο, χρειάζεται οι επαγγελματίες του κλάδου οικοδομών να είναι άρτια καταρτισμένοι και ενημερωμένοι με τα σύγχρονα δεδομένα. Χρειάζεται, δηλαδή, τα Ευρωπαϊκά κράτη-μέλη να επενδύσουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και στην κατάρτιση όσων απασχολούνται στον τομέα των κατασκευών.

Στην Κύπρο, συγκεκριμένα, το κτιριακό απόθεμα είναι στην πλειοψηφία του χαμηλής ενεργειακής απόδοσης κι αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην απουσία μέτρων πολιτικής κατά την περίοδο της οικοδόμησής τους. Παρόμοιο φαινόμενο παρατηρείται και στην Ελλάδα, με την αμέριστη ενεργειακή κατανάλωση να επιδράει αρνητικά στο κλίμα και το περιβάλλον. Με γνώμονα αυτά, το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (συντονιστής εταίρος), το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου και το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου, με τη συμβολή του Γερμανικού Da-Di-Werk, συνέστησαν το έργο UPGREAT (Upskilling Professionals for deep enerGy efficiency REnovations: A Tool for better schools).

Το UPGREAT είναι ένα έργο που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2021, λαμβάνοντας χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για το Κλίμα (European Climate Initiative-EUKI) του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών Υποθέσεων και Κλιματικής Δράσης, της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Γερμανίας. Το έργο αναπτύχθηκε με σκοπό να βελτιώσει τις δεξιότητες των επαγγελματιών του κατασκευαστικού τομέα στην Κύπρο και την Ελλάδα σε σχέση με τις ριζικές ενεργειακές ανακαινίσεις σχολικών κτιρίων ειδικότερα, τα οποία λόγω του ιδιαίτερου ρόλου και της συμβολής τους στο κοινωνικό πλαίσιο, βρίσκονται στο προσκήνιο του Ευρωπαϊκού Κύματος Ανακαινίσεων (European Renovation Wave). Αυτό, διαμέσου της ανάπτυξης και εφαρμογής μιας Εργαλειοθήκης Εκμάθησης.

Η Εργαλειοθήκη εκπαιδεύει τους επαγγελματίες του τομέα στο σχεδιασμό και την υλοποίηση κτιρίων πολύ χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, ενισχύοντας δεξιότητες και γνώσεις της φυσικής των κτιρίων, και της ορθής εφαρμογής των υλικών και των συστημάτων. Επιπλέον, συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση του κενού μεταξύ της φάσης του σχεδιασμού και της υλοποίησης ενεργειακών αναβαθμίσεων, και στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί (ακαδημαϊκά ιδρύματα, εκπαιδευτικά κέντρα κ.ά.) στην Κύπρο, μπορούν να επικοινωνήσουν με το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου για να μάθουν περισσότερα για την Εργαλειοθήκη, αλλά και πώς να αποκτήσουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό. Στο ίδιο πλαίσιο, το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου διοργανώνει δωρεάν σειρά σεμιναρίων που θα βασίζονται στο περιεχόμενο της Εργαλειοθήκης, και η οποία απευθύνεται σε τεχνίτες, μηχανικούς, μαθητές/φοιτητές κι άλλους εργαζόμενους/σπουδαστές στον τομέα των κατασκευών.

Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.cea.org.cy/upgreat/ ή επικοινωνήστε με το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου.

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Χριστίνα Παλόχη, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Τηλ. 22667848, Email. christina.palochi@cea.org.cy