Το Πανεπιστημίο Λευκωσίας, σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου, διοργανώνουν τα ακόλουθα εγκεκριμένα από την Υπηρεσία Ενέργειας Εκπαιδευτικά Προγράμματα και επιχορηγούμενα από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, με στόχο την προετοιμασία των υποψήφιων Ενεργειακών Ελεγκτών για την απόκτηση άδειας:

 • Κατηγορία Α – Ενεργειακοί Ελέγχοι σε Κτίρια
 • Κατηγορία Β – Ενεργειακοί Ελέγχοι στη Βιομηχανία
 • Κατηγορία Γ – Ενεργειακοί Ελέγχοι στις Μεταφορές

Σε ποιούς απευθύνονται:

 • Διπλωματούχοι μηχανικοί ανεξαρτήτως ειδικότητας
 • Μέλη του ΕΤΕΚ
 • Κάτοχοι άδειας εξάσκησης επαγγέλματος σε ισχύ

Στόχοι:

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ενεργειακών Ελεγκτών προσφέρει όλες τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και την πρακτική εξάσκηση που απαιτούνται για την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις για Ενεργειακούς Ελεγκτές.

 1. Κατηγορία Α – Ενεργειακοί έλεγχοι σε κτίρια: περιλαμβάνει όλα τα κτίρια, ανεξαρτήτως εμβαδού και είδους συστήματος κλιματισμού (συμπεριλαμβανομένων λιμανιών, αεροδρομίων, οδικού φωτισμού κ.ά.)
 2. Κατηγορία Β – Ενεργειακοί έλεγχοι για τη βιομηχανία: περιλαμβάνει βιομηχανικές εγκαταστάσεις και διεργασίες, γεωργικές εγκαταστάσεις.
 3. Κατηγορία Γ – Ενεργειακοί έλεγχοι για μεταφορές: περιλαμβάνει μεταφορές, εξαιρουμένων αεροσκαφών και πλοίων

Σημαντικές διευκρινίσεις:

 • Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος θα δοθούν στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικά Παρακολούθησης. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική με βάση την ΚΔΠ 184/2012 και τηρείται ημερήσιο παρουσιολόγιο. Βεβαιώσεις Παρακολούθησης παραχωρούνται μόνο όταν έχουν διευθετηθεί οι οικονομικές υποχρεώσεις των υποψηφίων και η υποβολή της υποχρεωτικής εργασίας.
 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την Κατηγορία Α ή τις Κατηγορίες Α & Β. Για την παρακολούθηση της κατηγορίας Β υποχρεωτική είναι η παρακολούθηση της Κατηγορίας Α.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία εγγραφής στο μητρώο ενεργειακών ελεγκτών, συμβουλευτείτε την Κ.Δ.Π. 148/2012. Τον Ενοποιημένο Nόμο για τον Περί της Eνεργειακής Aπόδοσης κατά την Tελική Xρήση και τις Eνεργειακές Yπηρεσίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Μάθετε Πρώτοι! Αν επιθυμείτε να λαμβάνετε έγκαιρη ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικών ενημερωτικών μηνυμάτων για τα σεμινάρια και τις άλλες δράσεις του Ενεργειακού Γραφείου, παρακαλούμε όπως εγγραφείτε στο μηνιαίο Ενημερωτικό μας Δελτίο στο τέλος αυτής της σελίδας.