Το σεμινάριο «Χρήση της Ψηφιακής Απεικόνισης Κτιριακών Πληροφοριών (BIM) για την Ενεργειακή Ανάλυση Κτιρίων» διοργανώνεται από το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου και είναι επιχορηγούμενο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Στόχοι του σεμιναρίου είναι οι υποψήφιοι:

  • Να περιγράφουν το νομικό πλαίσιο που σχετίζεται με την ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων και την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
  • Να διατυπώνουν τις βασικές αρχές ψηφιακής απεικόνισης κτιριακών πληροφοριών
  • Να κατονομάζουν τις βασικές αρχές αειφορίας και ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων
  • Να αναπτύσσουν αειφόρο σχεδιασμό κτιρίου δια μέσου της μεθοδολογίας ψηφιακής απεικόνισης κτιριακών πληροφοριών
  • Να εκτελούν ενεργειακή ανάλυση με τη ψηφιακή απεικόνιση κτιριακών πληροφοριών
  • Να επιλέγουν ενεργειακά μοντέλα για την ενεργειακή προσομοίωση των κτιρίων
  • Να τεκμηριώνουν το κόστος και το όφελος της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων με την αξιοποίηση της ψηφιακής απεικόνισης κτιριακών πληροφοριών και ενεργειακών μοντέλων
  • Να αιτιολογούν και να τεκμηριώνουν άποψη για το ενεργειακό αποτύπωμα του κτιρίου στον κύκλο ζωής του.
  • Να συνεργάζονται με μηχανικούς για την αξιοποίηση της ψηφιακής απεικόνισης κτιριακών πληροφοριών για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων
  • Να παρακινούν για την αξιοποίηση της ψηφιακής απεικόνισης κτιριακών πληροφοριών κατά την κατασκευή νέων κτιρίων και κατά την ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτιρίων

Το σεμινάριο απευθύνεται στους κλάδους μηχανικής επιστήμης ΕΤΕΚ (Αρχιτεκτονικής, Πολιτικής Μηχανικής, Μηχανολογικής Μηχανικής, Ηλεκτρολογικής Μηχανικής, Ηλεκτρονικής Μηχανικής) -συγκεκριμενα σε μηχανικούς που ανήκουν στον κατασκευαστικό τομέα με εμπειρία στον ενεργειακό σχεδιασμό κτιρίων.

Μάθετε Πρώτοι! Αν επιθυμείτε να λαμβάνετε έγκαιρη ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικών ενημερωτικών μηνυμάτων για τα σεμινάρια και τις άλλες δράσεις του Ενεργειακού Γραφείου, παρακαλούμε όπως εγγραφείτε στο μηνιαίο Ενημερωτικό μας Δελτίο στο τέλος αυτής της σελίδας.