Δωρεάν Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Ενεργειακά Αποδοτικά Κτίρια & Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου προσκαλεί τα μέλη των κλάδων της Μηχανικής σε δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.