Εκδήλωση Δικτύωσης (Β2Β) | Ενεργειακό Συνέδριο και Έκθεση EMC 2023

Στις 28-30 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί στη χώρα μας η Διεθνής Εκδήλωση EMC 2023 – Eastern Mediterranean Conference & Exhibition.