Θέση Πολιτικού Μηχανικού

Ανακοίνωση προσλήψεων Αριθμός θέσεων: 1 Είδος σύμβασης: Εσωτερικού συνεργάτη Διάρκεια: 1 χρόνο με δυνατότητα ανανέωσης…