Οδός Λεύκωνος 10-12, 1011 Λευκωσία

Ενισχύοντας την αποτελεσματική υλοποίηση Σχεδίων Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργειας στα Ευρωπαϊκά Νησιά μέσω τη αποτελεσματικότερης πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Προγράμματος Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη (2013-2016).

Περισσότερα…

Post Author: