Οδός Λεύκωνος 10-12, 1011 Λευκωσία

Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Βραβείου στη Μεσόγειο.  Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του προγράμματος MED (2009-2012).

Περισσότερα…

Post Author: