Οδός Λεύκωνος 2-12, 1011 Λευκωσία

Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Βραβείου στη Μεσόγειο.  Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, μέσω του προγράμματος MED (2009-2012).

Για να μάθετε περισσότερα για το έργο, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο +357 22667716.

Post Author: