Αρχική / ΕΡΓΑ / LOCAL4GREEN

LOCAL4GREEN

To έργο LOCAL4GREEN σχετίζεται με την εφαρμογή πράσινων πολιτικών και συγκεκριμένα πράσινης φορολογίας στους Δήμους της Ευρώπης για τη χρηματοδότηση και ευρύτερη προώθηση συστημάτων ΑΠΕ στην επικράτεια τους.  Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του Προγράμματος Interreg MED (2014-2020).

Περισσότερες πληροφορίες..

x

Δείτε Επίσης

VIOLET

preserVe tradItiOnal buiLdings through Energy reducTion. Το VIOLET έχει ως στόχο την προώθηση και ανάπτυξη πολιτικών για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των παραδοσιακών και πολιτιστικών ...