Οδός Λεύκωνος 10-12, 1011 Λευκωσία

To έργο LOCAL4GREEN σχετίζεται με την εφαρμογή πράσινων πολιτικών και συγκεκριμένα πράσινης φορολογίας στους Δήμους της Ευρώπης για τη χρηματοδότηση και ευρύτερη προώθηση συστημάτων ΑΠΕ στην επικράτεια τους.  Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του Προγράμματος Interreg MED (2014-2020).

Περισσότερες πληροφορίες..

Post Author:

2 Replies to “LOCAL4GREEN”

  1. Παράθεμα: cars for sale in durban
  2. Παράθεμα: istanbul escort

Comments are closed.