Οδός Λεύκωνος 10-12, 1011 Λευκωσία

Προφίλ του ευρωπαιού εμπειρογνώμονα για τα θέματα διαχείρισης ενέργειας. Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης, μέσω του Leonardo da Vinci (2013-2016).

Για να μάθετε περισσότερα για το έργο, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο +357 22667716.

Post Author: