Οδός Λεύκωνος 10-12, 1011 Λευκωσία

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στις διαδικασίες βιομηχανικών υδάτων μέσω της συγκριτικής αξιολόγησης και των εργαλείων εκμάθησης στην μεταποιητική βιομηχανία της Ευρώπης. Στοχεύει στη μείωση της ενέργειας σε βιομηχανίες που χρησιμοποιούν νερό κατά 20%, με την υλοποίηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης. Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 (2016-2019).

Για να μάθετε περισσότερα για το έργο, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο +357 22667716.

Post Author: