Οδός Λεύκωνος 10-12, 1011 Λευκωσία

Improving energy efficiency in industrial water processes through benchmarking and bench learning tools in Europe manufacturing industry. Στοχεύει στη μείωση της ενέργειας σε βιομηχανίες που χρησιμοποιούν νερό κατά 20%, με την υλοποίηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης. Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 (2016-2019).

Περισσότερα…

Post Author: