Αρχική / Χρηματοδοτικά μέσα και Χορηγίες

Χρηματοδοτικά μέσα και Χορηγίες

ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤOΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΣΧΕΔΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΙΑ

 ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ» – (ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ)

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» και «Net metering» – (ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ