ΝΕΟ! ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΟΡΟΦΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ,ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 5MW, 2018

ΝΕΟ! ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, 2018

Παράταση της περιόδου υποβολής αιτήσεων για εγκατάσταση συστημάτων με τη μέδοδο συμψηφισμού λογαριασμών (Net-billing)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30/04/2018)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤOΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ (ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΣΧΕΔΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ


ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ