Αρχική / Χρηματοδοτικά μέσα και Χορηγίες

Χρηματοδοτικά μέσα και Χορηγίες

ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤOΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΣΧΕΔΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ


ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ


ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ» – (ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ)

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» και «Net metering» – (ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ)