“Η επίτευξη των επιμέρους ενεργειακών και περιβαλλοντικών στοχεύσεων για την Κύπρο του 2030, απαιτεί την κινητοποίηση και τη διαθεσιμότητα λύσεων χρηματοδότησης. Τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά εργαλεία αδυνατούν να υποστηρίξουν έργα και επενδύσεις για την έγκαιρη ενεργειακή μετάβαση. Το Ενεργειακό Γραφείο, σε συνεργασία με χρηματοδοτικούς οργανισμούς και τοπικούς φορείς, θα αναζητήσει εναλλακτικούς μηχανισμούς χρηματοδότησης για την υποστήριξη περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμων έργων.”

ΝΕΟ! Σχέδιο Χορηγιών για Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στις Κατοικίες (2020)

ΝΕΟ! Σχέδιο Χορηγιών για Εγκατάσταση ή Αντικατάσταση Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης σε Κατοικίες (2020)

ΝΕΟ! Σχέδιο Επιχορήγησης Τεχνικής Βοήθειας για τις Τοπικές Αρχές

Για ενημέρωση μελών ΣΕΑΠΕΚ! Συνολικοί Προϋπολογισμοί Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ & ΕΞΕ και Νέα Σχέδια Χορηγιών

Σχέδιο Χορηγιών για Ενεργειακούς Ελέγχους σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)(2019)(GR)

Σχεδίου Παροχής Χορηγιών για Ενθάρρυνση της Χρήσης ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας στις Κατοικίες (2019)(GR)

Εγκατάσταση Συστημάτων με τη Μέδοδο Συμψηφισμού Λογαριασμών (Net-Billing)(2019)(GR)

Σχέδιο για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης για Ιδια Κατανάλωση Μέγιστης Ισχύος 5MW (2018)(GR)

Σχέδιο για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ για Ιδια Κατανάλωση (2018)(GR)

Χρηματοδοτικά Εργαλεία ΕΕ για την Ενέργεια