Οδός Λεύκωνος 2-12, 1011 Λευκωσία

SEAP +

Προσθέτοντας νέους συμμετέχοντες στο Σύμφωνο των Δημάρχων και δημιουργίας αναλυτικότερων Σχεδίων Δράσης για τη Βιώσιμη…

ELIH MED

Ενεργειακή Απόδοση σε νοικοκυριά με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα στη Μεσόγειο. Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο…

MED-ALGAE

Παραγωγή Βιοκαυσίμων από μικροφύκη. Χρηματική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας…