Οδός Λεύκωνος 10-12, 1011 Λευκωσία

EUREMplus

Διάδοση του εκπαιδευτικού προγράμματος EUREM για διαχειριστές ενέργειας σε περισσότερες εταιρείες στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στις…

PV-NET

Προώθηση της Φωτοβολταϊκής ενέργειας μέσω της βελτιστοποίησης του συμψηφισμού ενέργειας (net metering). Συγχρηματοδότηση από το…

ELIH MED

Ενεργειακή Απόδοση σε νοικοκυριά με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα στη Μεσόγειο. Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο…