Οδός Λεύκωνος 10-12, 1011 Λευκωσία

Ν0Ε SPORT

Αθλητικές Εγκαταστάσεις Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας. Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω το Προγράμματος Ευφυής…

MER

Προώθηση πράσινων πρακτικών σε βιομηχανικές περιοχές. Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του…

EXEM

Προφίλ του ευρωπαϊκού εμπειρογνώμονα για τα θέματα διαχείρισης ενέργειας. Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Διά Βίου…

EUREMplus

Διάδοση του εκπαιδευτικού προγράμματος EUREM για διαχειριστές ενέργειας σε περισσότερες εταιρείες στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στις…