Έργο SUSHI – SUStainable HIstoric districts

«Ο 21ος αιώνας θα καθοριστεί από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την κλιματική αλλαγή…