Οι Κοινότητες Άλωνας και Πολύστυπου Πρωτοστατούν στην Εξοικονόμηση Ενέργειας: Αναβάθμιση 100% του Οδικού Φωτισμού με LED

Οι Κοινότητες Άλωνα και Πολύστυπου ένωσαν δυνάμεις και προχώρησαν στην αναβάθμιση του οδικού φωτισμού με νέα…