Ηλεκτρονική Ημερίδα: «Cyprus talks Green: The first gathering»

Πραγματοποιήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020, η 1η ηλεκτρονική ημερίδα της σειράς ημερίδων με τίτλο «Cyprus…