Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο FEDARENE γιόρτασε την 24η Ετήσια Γενική Συνέλευσή του στην Κύπρο

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο FEDARENE γιόρτασε την 24η Ετήσια Γενική Συνέλευσή του στην Κύπρο. Την εκδήλωση φιλοξένησε το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου, μέλος της οικογένειας FEDARENE και του Διοικητικού Συμβουλίου με το ρόλο του Αντιπροέδρου σε θέματα που αφορούν τα έξυπνα και αειφόρα νησιά.