Παράταση Υποβολής Αιτήσεων για το Σχέδιο Χορηγιών για την Προσαρμογή των Κοινοτήτων στην Κλιματική Αλλαγή

Το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου, Φορέας Υλοποίησης του Σχεδίου Χορηγιών για την Ενίσχυση της Ανθεκτικότητας και…