Δωρεάν Τεχνική Υποστήριξη προς τις Κύπριακές Κοινότητες για τη Χάραξη Κοινών Σχέδιων για την Ενέργεια και το Κλίμα

Κατόπιν κοινής πρωτοβουλίας με την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου προσφέρει δωρεάν τεχνική υποστήριξη στις κοινότητες, για την χάραξη κοινών σχέδιων για την ενέργεια και το κλίμα.