Οδηγίες Χρήσης Χάρτη Ποδηλατοδρόμων Λευκωσίας μέσω Google Maps

1. Χρησιμοποιώντας το κινητό σας, επισκεφτείτε τη ιστοσελίδα: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1oVp_h4UhqBFeZaida88dj3N6cRQrX7M&usp=sharing 2. Ο χάρτης έχει εισαχθεί στην…