Τεχνική Υποστήριξη προς τα Κοινοτικά Συμβούλια από το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου

Η τεχνική υποστήριξη αφορά το Σχέδιο Χορηγιών για ενθάρρυνση της ενεργειακής αναβάθμισης από Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορείς ευρύτερου δημοσίου τομέα.