Εισηγήσεις Ενεργειακού Γραφείου Κύπρου για την Μακροπρόθεσμη Στρατηγική της Κύπρου για Κλιματική Ουδετερότητα μέχρι το 2050