Αρχική / ΕΡΓΑ / TEESCHOOLS

TEESCHOOLS

 

 

 

Transferring Energy Efficiency in Mediterranean Schools. Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει νέες λύσεις στις τοπικές αρχές, τόσο σε τεχνικούς όσο και σε οικονομικούς όρους, ώστε να εφαρμόσουν δράσεις ανακαίνισης για Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (ΚΣΜΕΚ) σε σχολεία της Μεσογείου. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα θα δημιουργηθεί ένα απλό εργαλείο για ενεργειακό έλεγχο δημόσιων κτιρίων που θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι τοπικές αρχές για να προτείνουν έργα ενεργειακής αναβάθμισης και να εντοπίζουν χρηματοδοτικές ευκαιρίες για την εκτέλεση των έργων αυτών.

x

Δείτε Επίσης

VIOLET

preserVe tradItiOnal buiLdings through Energy reducTion. Το VIOLET έχει ως στόχο την προώθηση και ανάπτυξη πολιτικών για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των παραδοσιακών και πολιτιστικών ...