Οδός Λεύκωνος 10-12, 1011 Λευκωσία

 

 

 

Transferring Energy Efficiency in Mediterranean Schools. Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει νέες λύσεις στις τοπικές αρχές, τόσο σε τεχνικούς όσο και σε οικονομικούς όρους, ώστε να εφαρμόσουν δράσεις ανακαίνισης για Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (ΚΣΜΕΚ) σε σχολεία της Μεσογείου. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα θα δημιουργηθεί ένα απλό εργαλείο για ενεργειακό έλεγχο δημόσιων κτιρίων που θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι τοπικές αρχές για να προτείνουν έργα ενεργειακής αναβάθμισης και να εντοπίζουν χρηματοδοτικές ευκαιρίες για την εκτέλεση των έργων αυτών.

Post Author:

3 Replies to “TEESCHOOLS”

  1. Παράθεμα: Best web hosting
  2. Παράθεμα: p4005#forum.krajowy.biz
  3. Παράθεμα: istanbul escort

Comments are closed.