Οδός Λεύκωνος 10-12, 1011 Λευκωσία

Το Transferring Energy Efficiency in Mediterranean Schools απσκοπεί στο να προσφέρει νέες λύσεις στις τοπικές αρχές, τόσο σε τεχνικούς όσο και σε οικονομικούς όρους, ώστε να εφαρμόσουν δράσεις ανακαίνισης για Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (ΚΣΜΕΚ) σε σχολεία της Μεσογείου. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα, θα δημιουργηθεί ένα απλό εργαλείο για ενεργειακό έλεγχο δημόσιων κτιρίων, που θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι τοπικές αρχές για να προτείνουν έργα ενεργειακής αναβάθμισης και να εντοπίζουν χρηματοδοτικές ευκαιρίες για την εκτέλεση των έργων αυτών.

Μάθετε περισσότερα.

Facebook: www.facebook.com/teeschools/

Twitter: https://twitter.com/teeschools

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCP4A-kaqNNG4izV_uH11xdA

Post Author: