«Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει πρωτόγνωρες προκλήσεις που απορρέουν από την αυξημένη εξάρτηση από τις εισαγωγές ενέργειας και τους ανεπαρκείς ενεργειακούς πόρους. Η ενεργειακή απόδοση αποτελεί πολύτιμο μέσο για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Το Ενεργειακό Γραφείο, για την περίοδο 2020-2030, επικεντρώνεται στις ενεργειακές ανακαινίσεις κτιρίων, στην υιοθέτηση ενεργειακών προτύπων και αρχών ενεργειακής διαχείρισης, καθώς και στην εδραίωση των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων.»

Energy Management

Presentations

Manuals & Technical Guides

Research results

Energy Performance of Buildings

Presentations

Newsletters

Manuals & Technical Guides

Research results

Video

Energy Labeling

Presentations

Newsletters

Manuals & Technical Guides

Energy Services

Incentives for Energy Renovations