«

»

Έναρξη εκπαιδευτικού προγράμματος «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΣΤΡΩΝ ΒΙΟΜΑΖΑΣ» (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2016)

Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, ως εγκριμένος οργανισμός κατάρτισης από την Υπηρεσία Ενέργειας, ανακοινώνει την έναρξη του δωρεάν εκπαιδευτικού προγράμματος  υποψήφιων εγκαταστατών μικρής κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας, με στόχο την προετοιμασία υποψηφίων για εγγραφή τους στο Μητρώο Εγκαταστατών Μικρής Κλίμακας Λεβήτων και Θερμαστρών Βιομάζας.

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιείται στα πλαίσια του έργου WE-Qualify «Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτιρίων με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση». Τα προγράμματα κατάρτισης θα διεξαχθούν την περίοδο 21 Σεπτεμβρίου 2016 – 27 Οκτωβρίου 2016. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 40 ώρες.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και το έντυπα αίτησης και το αναλυτικό πρόγραμμα, μπορείτε να τα βρείτε και στην ιστοσελίδα του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών του έργου WE-Qualify (www.cea.org.cy/we_qualify) ή μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κο Παναγιώτη Καστανιά, στα τηλέφωνα 22667716 και 22667726.

Ανακοίνωση

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

Πληροφορίες και Έντυπο Αίτησης

Νόμος Κ.Δ.Π. 374/2015