Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης

c

  http://www.cys.org.cy/

Ο CYS είναι ο εθνικός οργανισμός τυποποίησης της Κύπρου. Ο CYS λειτουργεί ως Εταιρεία Ιδιωτικού Δικαίου με μόνο μέτοχο το κράτος, διοικούμενος από 7μελές Δ.Σ. αποτελούμενο από εκπροσώπους των Υπουργείων Οικονομικών και Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού καθώς επίσης και φορέων του ιδιωτικού τομέα όπως του Συνδέσμου Καταναλωτών, της ΟΕΒ, του ΚΕΒΕ, του ΕΤΕΚ αλλά και τον ακαδημαϊκό χώρο.

Ο CYS είναι πλήρες μέλος των διεθνών οργανισμών τυποποίησης ISO (International Organisation for Standardisation) και IEC (International Electrotechnical Commission). Επίσης ο CYS λειτουργεί ως το εθνικό κέντρο τυποποίησης και εκπροσωπεί την Κύπρο στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης CEN, CENELEC και ETSI.

Ο CYS συμμετέχει ενεργά στη διεθνή και ευρωπαϊκή τυποποίηση προάγοντας τα εθνικά συμφέροντα, ενώ παράλληλα προωθεί την εφαρμογή των ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων στις κυπριακές επιχειρήσεις.